Azaleea-Ajutor Acasa - Agentie selectie Bona Cluj, Menajera Cluj si Aistent varstnici Clujbone, bona, bone cluj, bona cluj, menajere, menajera cluj
   

Ghid de Interviu

Procesul de selecţie
Candidaţii admişi trebuie să îndeplinească nivelul minim de abilităţi specifice:

  1. Cunoştinte teoretice specifice domeniului vizat (îngrijire copii, educaţie, îngrijire vârstnici)
  2. Abilităţi psiho-emoţionale şi cognitive (intelectuale)
  3. Atitudine deshisă spre nevoile clientului, disponibilitate de îndeplinire a sarcinilor corespunzator şi prompt şi încredere reciprocă

Acestea se investighează cu metode validate (buletine de analize medicale, chestionare şi teste psihologice, interviuri structurate si semistructurate, teste standardizate de cunoştinţe). Metodele de evaluare sunt selectate adecvat în baza experienţei a peste 1000 de selecţii la diverse niveluri ierarhive ale unor mari companii naţionale şi multinaţionale.
Dumeavoastră veţi primi portofoliul candidaţilor recomandaţi, cu informaţii despre experienţa, cunoştinte şi profil psihologic, pentru ca interviul final să fie cât mai sistematic şi bine valorificat.
Azaleea-ajutor acasă vă asistă în prima ofertare şi negociere salarială.

Back